Kredietinformatie, WWFT en Opleiden

Een nieuwe klant scoren geeft altijd een goed gevoel of het nu een eenmalig project is of een nieuwe langdurige relatie. Maar ben jij zeker van het betaalgedrag en de betaalzekerheid van deze nieuwe klant? Is het van belang om nadere afspraken te maken in de overeenkomst over deelbetalingen, voorschot of zelfs gehele vooruitbetaling voor de start van het werk?

Begin met een check door een kredietrapportage. Dan is de beslissingsbasis goed.


Bekijk kredietrapporten Contact

kredietinformatie vergadering

Start met een WWFT-check

Bescherm jezelf en je bedrijf tegen mogelijke risico's en overtredingen door een WWFT-check uit te laten voeren bij KlikKlaar! Wacht niet langer en vraag vandaag nog een WWFT-check aan. Zet de eerste stap naar een zorgeloze toekomst voor jou en je bedrijf!

WWFT-check uitvoeren

Lees meer over de WWFT wetgeving

Monitoring van deze kredietinformatie geeft kansen op meer business of besparingen op nare incassokosten door als eerste maatregelen te nemen bij negatieve signalen. Veel vragen worden hiermee beantwoord. Ook voor gedane aanbetalingen is deze informatie van belang. De WWFT-wetgeving ontsluit gegevens die jouw beslissing sterk kunnen beïnvloeden. Klikklaar maakt hier gebruik van en geeft een nog beter en gefundeerd inzicht in de klantensituatie. De WWFT-wetgeving raakt ons allemaal. Daarom is voorbereid zijn op, of liever zelfs werkzaam zijn met, deze regelgeving een pré. Opleiding is dan noodzaak. Lees het volgende artikel over het hoe en waarom.

 

WWFT en waarom opleiden

De laatste jaren is op financieel gebied heel veel aan het licht gekomen, zoals stukken in de krant over onvoldoende witwascontroles bij banken en hoge boetes. Accountants die de fout in gaan bij controles, verzwaring van controle regels op contant geld en vele andere zaken. Tevens maakt het UBO-register het er niet transparanter op.

Zonder actuele interne kennis om signalen van foutief - intern en extern - gedrag op financieel gebied te herkennen, kan het toch misgaan binnen en rond jouw onderneming. Het lopen van onnodige risico’s op achterliggende witwaspraktijken, crimineel gedrag in de inkoop, klantenketen of doorlopende pogingen tot oplichting is een flinke uitdaging geworden. Juist het onzichtbare buiten jouw bereik levert een risico en moet worden veranderd. Wij realiseren ons dat maar een klein deel van het MKB de zware poortwachtersfunctie opgelegd heeft gekregen vanuit de WWFT-wetgeving (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme). Wel is het al helder dat deze taak steeds meer naar het hele MKB wordt doorgeschoven. Lees hier meer over in onze actuele blogs. De grote accountantskantoren hebben deze taak al aan hun grote cliënten opgelegd. Wees voorbereid op wat komen gaat.

De Klikklaar-check helpt jou een goede basis te leggen als start ter voorkoming van de WWFT-risico’s. Feitelijk vormen de vijf checks het slot op de voordeur: check in de basis of het wel slim is om met een bedrijf zaken te gaan of blijven doen. Ook al doe je al jaren zaken, in de keten buiten jouw zicht kunnen zich veranderingen voordoen. Als jij in jouw bedrijf “WWFT-proof” onderneemt en de leiding neemt, wordt dat enorm op prijs gesteld door de Belastingdienst, accountant en huisbankier. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers van voldoende kennis te voorzien.


Opleiden WWFT

Gedurende het businessproces moet jouw organisatie ook geregeld en continu checks uitvoeren op risicofactoren. Voorbeelden van deze factoren zijn: een contante geldstorting als betaling op jouw factuur, vreemdsoortige (voorbereidende) transacties of versluierende gedragingen van jouw klanten of toeleveranciers. Jouw organisatie moet deze patronen wel leren herkennen. De awareness ervan is dus een noodzaak.

Medewerkers krijgen deze basisvaardigheden door een korte online cursus te volgen. Ook een aanvullende cursus voor leidinggevenden geeft diepere inzichten in deze problematiek. Hierdoor is jouw bedrijf WWFT-minded.

Klikklaar stelt jou graag een goede en zeer betaalbare online opleider voor. Voor meer uitleg en een offerte kun je ons direct mailen

Wat zijn poortwachters?

Wat zijn de zware eisen voor deze aangewezen bedrijven en waarom opleiden op WWFT-niveau? Is er wel een noodzaak om jouw zaken ook zo goed voor elkaar te hebben? Graag geven wij jou een korte introductie hierin.

Voor de door de WWFT aangewezen poortwachterbedrijven en branches geldt de uitgebreide WWFT-wetgeving. Valt jouw business onder deze poortwachtersregeling? Bedrijven die hieronder vallen zijn onder andere aanbieders van kansspelen, accountants, levensverzekeraars, makelaars, notarissen, pandhuizen, taxateurs, juridische dienstverleners, advocaten, banken, beleggingsondernemingen, belastingadviseurs en administratiekantoren. Komt jouw business op deze lijst voor? Dan raden wij jou aan contact op te nemen met jouw brancheorganisatie om diepgaande nadere maatregelen te nemen, zodat je kunt voldoen aan de gestelde hoge organisatie-eisen. Opleiding van interne medewerkers is dan een verplichting. Ook het continu bijscholen van werknemers is een plicht uit de WWFT.

Voor niet-poortwachterbedrijven is de noodzaak aanwezig om de basis WWFT-checks ook goed uit te voeren binnen jouw bedrijf. Bedenk welke risico’s jouw onderneming loopt. Crimineel gedrag en witwassen liggen op de loer. Het jaarlijkse geld dat witgewassen wordt, is nu ongeveer 20 miljard euro in Nederland en ongeveer 100 miljard in Duitsland. Ook jouw medewerkers kunnen hier onbedoeld mee in aanraking komen. Imagoschade ontstaat snel en herstel kost veel geld.

Ervaringen en recensies

Deel jouw ervaring of maak een recensie over KlikKlaar door hier een bericht te sturen.  Wij slaan het bericht  -ter controle door de instanties-  op onze beveiligde server op. De Data-officer controleert of je werkelijk zaken gedaan heeft, en legt dit vast. Jij bepaald zelf of jouw naam en bedrijf in het berichten-wiel opgenomen mag worden.

Wij zijn tevreden over de korte lijnen bij Klikklaar. Vragen worden snel beantwoord. En vraag je een rapport aan, dan heb je snel bericht en kan je een keus maken of het wel of niet verstandig is om met die klant verder te gaan.
Lees meer
Verhuur check tegen foute huurders www.unitverhuurfriesland.nl
Als boekhoudster voor ZZP-ers heb ik een client geholpen aan kredietinfo over een klant met betaalproblemen. Na opvragen kreeg ik heel snel het handige rapport, en tegen een geweldig lage prijs. Ook was ik aangenaam verrast over de informatie op de website. Heel handig. Ga ik zeker meer gebruiken.
Lees meer
Snel kredietrapport voor klant Dewy-administratie Amsterdam
Door die handige monitor signalen weet ik precies of ik alleen cash zaken kan doen of op rekening. Scheelt mij veel gedoe achteraf.
Lees meer
Mn klanten onder controle Jamal,dir. Multicar Garage Utrecht
Heel snel alle info binnen, en bleek de deal toch te mooi om waar te zijn. Oplichter doorgeprikt! Bedank!
Lees meer
Wat handig! Ruud, Eigenaar Break Schermclinics

Hoe werkt de WWFT en hoe is de controle opgebouwd?

Onderwerpen van bijzondere aandacht binnen de WWFT zijn in drie segmenten samen te vatten: risicomanagement, cliëntonderzoek en meldingsplicht. De onderstaande opsomming van WWFT-onderwerpen geeft hier een dieper inzicht in en is feitelijk voor iedere onderneming toepasbaar. Ook al is het als niet-poortwachter niet strafbaar hier niet aan te voldoen, het is goed te weten hoe deze wet in de praktijk werkt en waar jij profijt van kan hebben.

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan:

  • Vastleggen en handhaven van procedures binnen het bedrijf ten behoeve van WWFT (dossier)vorming en toepassing ervan.
  • Aanstellen van een (leidende) functionaris ter beoordeling van gesignaleerde situaties en het vastleggen en documenteren van uitgevoerde acties en beslissingen hierop.
  • Protocol en functionaris voor FIU-meldingen bij bepaalde gesignaleerde situaties of gedragingen.
  • Onderhouden en vastleggen van basisvaardigheden van medewerkers door opleiding en continue educatie hierin.

 

Belangrijk onderdeel van de WWFT-procedures is het onboarden, het complete informatieproces om nieuwe cliënten goed vast te leggen en te checken:

  • Het beoordelen van een nieuwe klant en beslissen of jij - wel of niet - zaken wilt doen, heeft een aantal criteria. De Klikklaar-check geeft jou hier een aantal handvatten voor, zoals de PEP-check (politiek actief), risicoland signalering, risico van de persoon en het bedrijf op feiten uit het verleden (financieel toezicht door bijvoorbeeld faillissement), of opgenomen in het insolventieregister, gediskwalificeerd bestuurder, risicomeldingen uit de media, etc. Hiervan dient binnen de WWFT-regels een vastlegging gemaakt te worden (dit doet Klikklaar voor jou online). Daarnaast moet ook jouw beslissing uit de klantbeoordeling hierin vastgelegd worden. Vaststellen hoe vaak interne bredere herbeoordeling dient plaats te vinden in verband met het vastgestelde risicoprofiel van de klant in brede zin van de WWFT. De Klikklaar continue monitoring geeft inzicht in mutaties op de onderzochte punten uit de rapporten, legt dit aantoonbaar vast en maakt er een melding van. 
  • Vaststellen van het (zakelijke) doel van de cliënt om juist met specifiek jouw bedrijf zaken te doen.
  • Vaststellen en vastleggen aan de hand van ID/paspoort met wie jij feitelijk zaken doet. Aan de hand van de Klikklaar IBAN/naamcheck is goed vast te stellen of naam/KvK/bankrekening en bevoegdheid matchen en actief zijn, of dat er misbruik van een bankrekening wordt gemaakt.
  • Vaststellen van de meldplicht van bepaalde transacties of voorgenomen transacties. Zo voorkom je medeplichtigheid aan de keten van crimineel gedrag of witwassen! Dit loopt via de poortwachtersschil: dus in samenwerking met jouw accountant of jouw bank als poortwachters achter jouw organisatie. Deze lijst van uit te voeren acties en activiteiten is niet uitputtend en is bedoeld om jouw awareness van de impact voor jouw bedrijf van de WWFT-wetgeving te vergroten. Door onze bovenstaande bijdrage zal het duidelijk zijn dat het geheel van de WWFT veel meer is dan “valt wel mee” en een serieuze zaak is om over na te denken.
KlikKlaar

Onze andere diensten

Klikklaar geeft het hele MKB en Particulier eenvoudig toegang tot diepgaande informatie over jouw (toekomstige) zakenrelatie of opdrachtgever. Kwalitatief en zeer actuele informatie wordt verzameld in de Klikklaar Check, (deze check omvat WWFT-, UBO-, IBAN/Naamcheck en kredietrapporten). Jouw keuze voor de continu check geeft je altijd scherp zicht op jouw zakenrelatie. Het resultaat: een hoge risicobeperking en betaalzekerheid van uw facturen. Ook bij internationale bedrijven. In een paar klikken weet zeker met wie u zaken doet.

Advies over Cash-flow verbetering door toepassen van moderne methoden, zoals binnen 24 uur jouw geld op de rekening, of financiering van een hele verkoop traject, met vooraf jouw winst al uitbetaald krijgen. Dit soort oplossingen stellen wij graag aan je voor: lees meer. In een paar klikken weet je zeker meer.

Advies over hoe in complexe financiering en rechtsvorm structuren de beslisser of eigenaar aangewezen wordt. Hierbij komt veel meer kijken dan het vaststellen van meerderheid aandeelhouderschap. Via een offerte aanvraag ontwarren wij dit graag voor je.

WWFT-check

Een check op een bedrijf conform de normen uit de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Dit is een Nederlandse wet ter uitvoering van de zesde Europese witwasrichtlijn.
Lees meer

UBO Check: op persoon

Het UBO-register is een register waar alle 'Ultimate Beneficial Owners' of 'uiteindelijk begunstigden' van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan.
Lees meer

Veelgestelde vragen over Kredietinformatie, WWFT en Opleiden

Hoe werkt de WWFT en waarom is opleiden belangrijk?

De WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme) vereist dat poortwachterbedrijven uitgebreide controles uitvoeren. Deze wet richt zich op risicomanagement, cliëntonderzoek en meldingsplicht. Het is belangrijk dat jouw organisatie actuele kennis heeft om signalen van foutief gedrag te herkennen en om risicofactoren te monitoren. Medewerkers krijgen deze basisvaardigheden door een korte online cursus te volgen, en aanvullende cursussen voor leidinggevenden geven diepere inzichten in deze problematiek.

Wat zijn poortwachters en welke bedrijven vallen hieronder?

Poortwachters zijn bedrijven en branches die volgens de WWFT-wetgeving extra controles moeten uitvoeren om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Bedrijven die hieronder vallen zijn onder andere aanbieders van kansspelen, accountants, levensverzekeraars, makelaars, notarissen, pandhuizen, taxateurs, juridische dienstverleners, advocaten, banken, beleggingsondernemingen, belastingadviseurs en administratiekantoren. Als jouw business op deze lijst voorkomt, is het belangrijk om contact op te nemen met jouw brancheorganisatie voor diepgaande maatregelen en opleiding van interne medewerkers.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved By KlikKlaar