Leer meer over de WWFT wetgeving en waarom


WWFT en waarom Opleiden

De laatste jaren is op financieel gebied heel veel aan het licht gekomen, zoals stukken in de krant over onvoldoende witwas controles bij banken en hoge boetes. Accountants die de fout in gaan bij controles, verzwaring van controle regels op cash geld en vele andere zaken. Tevens maak het UBO register het er niet transparanter op.

Zonder actuele interne kennis om signalen van foutief -in- en extern- gedrag op financieel gebied te herkennen, kan het toch mis gaan binnen en rond uw onderneming. Het lopen van onnodige risico’s op achterliggende witwaspraktijken, crimineel gedrag in de inkoop, klantenketen of doorlopende pogingen tot oplichting is een flinke uitdaging geworden. Juist het onzichtbare buiten uw bereik levert een risico en moet worden veranderd. Wij realiseren ons dat maar een klein deel van het MKB de zware poortwachtersfunctie opgelegd heeft gekregen vanuit de WWFT- wetgeving. Dit is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme. Wel is het al helder dat deze taak steeds meer naar het hele MKB door geschoven wordt. Lees hier meer over in onze actuele blogs. De grote accountants kantoren hebben deze taak al aan hun grote cliënten opgelegd. Wees voorbereid op wat komen gaat.

De Klikklaar check helpt u een goede basis te leggen als start ter voorkoming van de WWFT risico’s. Feitelijk vormen de vijf checks het slot op de voordeur: Check in de basis of het wel slim is om met een bedrijf zaken te gaan of blijven doen. Ook al doet u al jaren zaken, in de keten buiten uw zicht kunnen zich veranderingen voor doen. Als u in uw bedrijf “WWFT proof” onderneemt en de leiding neemt, wordt dat enorm op prijs gesteld door de Belastingdienst, Accountant en Huis bankier. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers van voldoende kennis te voorzien.

Opleiden

Gedurende het business proces moet uw organisatie ook geregeld en continue checks uitvoeren op risico factoren. Voorbeelden van deze factoren zijn: een contante geld storting als betaling op uw factuur, vreemdsoortige (voorbereidende) transacties of versluierende gedragingen van uw klanten of toeleveranciers. Uw organisatie moet wel deze patronen leren herkennen. De awareness ervan is dus een noodzaak.

Medewerkers krijgen deze basisvaardigheden door een korte online cursus te volgen. Ook een aanvullende cursus voor leidinggevenden geeft dieper inzichten in deze problematiek. Hierdoor is uw bedrijf WWFT minded.

Klikklaar stelt u graag een goede en zeer betaalbare -online- opleider voor. Voor meer uitleg en een offerte kunt u ons direct mailen. 
Stuur een mail

De poortwachters

Wat zijn poortwachters?

Wat zijn de zware eisen voor deze aangewezen bedrijven en waarom opleiden op WWFT-niveau? Is er wel een noodzaak om uw zaken ook zo goed voor elkaar te hebben? Graag geven wij u een korte introductie hierin.

Voor de door de WWFT aangewezen poortwachter bedrijven en branches geldt de uitgebreide WWFT-wetgeving. Valt uw business onder deze poortwachters regeling? Bedrijven die hieronder vallen zijn onder andere aanbieders van kansspelen, accountants, levensverzekeraars, makelaars, notarissen, pandhuizen, taxateurs, juridische dienstverleners, advocaten, banken, beleggingsondernemingen of belastingadviseurs en administratiekantoren. Komt uw business op deze lijst voor? Dan raden wij u aan contact op te nemen met uw brancheorganisatie om diepgaande nadere maatregelen te nemen, zodat u kunt voldoen aan de gestelde hoge organisatie eisen. Opleidingen van interne medewerkers is dan een verplichting. Ook het continu bijscholen van werknemers is een plicht uit de WWFT.

Voor niet-poortwachter bedrijven is de noodzaak aanwezig om de basis WWFT-checks ook goed uit te voeren binnen uw bedrijf. Bedenk welke risico’s uw onderneming loopt. Crimineel gedrag en witwassen ligt op de loer. Het jaarlijkse geld wat wit gewassen wordt is nu ongeveer 20 miljard euro in Nederland en.ongeveer 100 miljard in Duitsland. Ook uw medewerkers kunnen hier onbedoeld mee in aanraking komen. 
Imagoschade ontstaat snel en herstel kost veel geld.

Hoe werkt de WWFT en hoe is de controle opgebouwd?

Onderwerpen van bijzondere aandacht binnen de WWFT zijn in 3 segmenten samen te vatten: Risicomanagement, Cliëntonderzoek en Meldingsplicht. De onderstaande opsomming van WWFT onderwerpen geeft hier een dieper inzicht in en is feitelijk voor iedere onderneming toepasbaar. Ook al is het als niet-poortwachter niet strafbaar hier niet aan te voldoen. Het is goed te weten hoe deze wet in praktijk werkt en waar u profijt van kan hebben.

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan:
  • Vastleggen en handhaven van procedures binnen het bedrijf t.b.v. WWFT (dossier) vorming en toepassing er van.
  • Aanstellen (leidende) functionaris ter beoordeling van gesignaleerde situatie(s) het vastleggen en documenteren van uitgevoerde acties en beslissingen hier op.
  • Protocol en functionaris voor FIU meldingen uitvoeren van bepaalde gesignaleerde situaties of gedragingen.
  • Onderhouden en vastleggen van basisvaardigheden van medewerkers door opleiding en continue educatie hierin.

Belangrijk onderdeel van de WWFT procedures is het onboarden, het compleet informatie proces om een nieuwe cliënten goed vast te leggen en te checken:
  • Het beoordelen van een nieuwe klant en beslissen of u -wel of niet- zaken wil doen, heeft een aantal criteria. De Klikklaar check geeft u hier een aantal handvatten voor, zoals de PEP check (politiek actief), risico land signalering, risico van de persoon en bedrijf op feiten uit verleden (financieel toezicht door bijv. faillissement), of opgenomen in insolventie register, gediskwalificeerd bestuurder, risico meldingen uit media etc. Hiervan dient binnen de WWFT regels een vastlegging gemaakt te worden (dit doet Klikklaar voor u online). Daarnaast moet ook uw beslissing uit de klantbeoordeling hierin vastleggen.
  • Vaststellen hoe vaak interne bredere her-beoordeling dient plaats te vinden in verband met het vastgestelde risico profiel van de klant in brede zin van de WWFT. De Klikklaar continue Monitoring geeft inzicht in mutaties op de onderzochte punten uit de rapporten, legt dit aantoonbaar vast en maakt er een melding van.  
  • Vaststellen van het (zakelijke) doel van de cliënt om juist met specifiek uw bedrijf zaken te doen.
  • Vaststellen en vastleggen aan de hand van ID/Paspoort met wie u feitelijk zaken doet. Aan de hand van de Klikklaar IBAN/naamcheck is goed vast te stellen of naam/KvK/bankrekening en bevoegdheid matchen en actief zijn. Of dat hier misbruik van een bankrekening gemaakt wordt.
  • Vaststellen van de meldplicht van bepaalde transacties of voorgenomen transacties. Zo voorkomt u medeplichtigheid aan de keten van crimineel gedrag of witwassen! Dit loopt via de poortwachters schil: dus in samenwerking met uw accountant of uw bank als poortwachters achter uw organisatie.

Deze lijst van uit te voeren acties en activiteiten is niet uitputtend en is bedoeld om uw awareness van de impact voor uw bedrijf van de WWFT-wetgeving te vergroten. Door onze bovenstaand bijdrage zal u duidelijk zijn dat het geheel van de WWFT veel meer is dan “valt wel mee” en een serieuze zaak is om over na te denken.

Ervaringen en recensies

Dat gebruik van de informatie uit een WWFT en UBO check zoveel meerwaarde heeft en een kredietcheck enorm versterkt heeft echte impact op zaken doen.
Wij zijn tevreden over de korte lijnen bij Klikklaar. Vragen worden snel beantwoord. En vraag je een rapport aan, dan heb je snel bericht en kan je een keus maken of het wel of niet verstandig is om met die klant verder te gaan.
Lees meer
Verhuur check tegen foute huurders www.unitverhuurfriesland.nl
Als boekhoudster voor ZZP-ers heb ik een client geholpen aan kredietinfo over een klant met betaalproblemen. Na opvragen kreeg ik heel snel het handige rapport, en tegen een geweldig lage prijs. Ook was ik aangenaam verrast over de informatie op de website. Heel handig. Ga ik zeker meer gebruiken.
Lees meer
Snel kredietrapport voor klant Dewy-administratie Amsterdam
Door die handige monitor signalen weet ik precies of ik alleen cash zaken kan doen of op rekening. Scheelt mij veel gedoe achteraf.
Lees meer
Mn klanten onder controle Jamal,dir. Multicar Garage Utrecht
Heel snel alle info binnen, en bleek de deal toch te mooi om waar te zijn. Oplichter doorgeprikt! Bedank!
Lees meer
Wat handig! Ruud, Eigenaar Break Schermclinics

Klikklaar

Onze andere diensten

Klikklaar geeft het hele MKB en Particulier eenvoudig toegang tot diepgaande informatie over uw (toekomstige) zakenrelatie of opdrachtgever. Kwalitatief en zeer actuele informatie wordt verzameld in de Klikklaar Check, (deze check omvat WWFT-, UBO-, IBAN/Naamcheck en kredietrapporten). Uw keuze voor de continu check geeft u altijd scherp zicht op uw zakenrelatie. Het resultaat: een hoge risicobeperking en betaalzekerheid van uw facturen. Ook bij internationale bedrijven. In een paar klikken weet u zeker dat u veilig zaken kunt doen.

Advies over Cash-flow verbetering door toepassen van moderne methoden zoals binnen 24 uur uw geld op de rekening of financiering van een hele verkooptraject, met vooraf uw winst al uitbetaald krijgen. Dit soort oplossingen stellen wij graag aan u voor: lees meer. In een paar klikken weet u zeker meer.

Advies over hoe in complexe financiering en rechtsvorm structuren de beslisser of eigenaar aangewezen wordt. Hierbij komt veel meer kijken dan het vaststellen van meerderheid aandeelhouderschap. Via een offerte aanvraag ontwarren wij dit graag voor u.

WWFT check

Een check op een bedrijf conform de normen uit de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Dit is een Nederlandse wet ter uitvoering van de derde Europese witwasrichtlijn.
Lees meer

UBO Check

Het UBO-register is een register waar alle 'Ultimate Beneficial Owners' of 'uiteindelijk begunstigden' van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan.
Lees meer
Copyrights © 2022 All Rights Reserved By Klikklaar