UBO wetgeving

  • Snel, safe, goed, en heel betaalbaar
  • Een uitgebreide control
  • Kies voor de KlikKlaar UBO check
  • Voor het hele MKB en de particulier
  • Voorkom oplichting

Wat is een UBO?

Een UBO is een "Ultimate Beneficial Owner", ook wel bekend als "Ultimately Responsible" of "Ultimate Competent Owner" in het Nederlands. Het is een persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van een bedrijf of een andere rechtspersoon of die op een andere manier de bevoegdheid heeft om te beslissen over de strategieën en activiteiten van het bedrijf.
Daarom is een UBO, ongeacht of hij technisch is aangesteld als bestuurder of directeur van de onderneming, degene die de eindverantwoordelijkheid draagt ​​voor het beleid en de bedrijfsvoering van de onderneming. Het is cruciaal om te begrijpen wie de UBO is. Voor deze UBO’s is er een speciale UBO wetgeving opgesteld. Lees hier meer over de UBO betekenis.


Wat houdt de UBO wetgeving in?


Een Europese wet die bekend staat als UBO wetgeving (Ultimate Beneficial Owner) verplicht bedrijven om informatie te verstrekken over de personen die uiteindelijk aansprakelijk zijn voor hun daden (UBO's). Een UBO is de persoon die, formeel of informeel, uiteindelijk voordeel haalt uit een onderneming. Dit kan bijvoorbeeld een persoon zijn die indirect zeggenschap heeft over het bedrijf of een trust of stichting die als eigenaar fungeert. Bedrijven moeten volgens de UBO wetgeving informatie verstrekken over de identiteit van hun UBO's, waaronder hun naam, geboortedatum, adres en land. Deze informatie moet worden vastgelegd in een door de overheid beheerd openbaar register. Bedrijven moeten deze gegevens ook regelmatig bijwerken.

Door het identificeren en registreren van UBO's van bedrijven en andere rechtspersonen beoogt de UBO wetgeving het risico op fraude, witwassen en terrorismefinanciering te verkleinen. Als gevolg hiervan is het voor dieven moeilijker om bedrijven te stelen terwijl ze naamloos blijven, en worden verantwoordelijkheid en transparantie bevorderd. Omdat de vereisten voor registratie en openbaarmaking van informatie per land kunnen verschillen, is het voor bedrijven van cruciaal belang om te begrijpen welke regelgeving van toepassing is in het land waarin ze gevestigd zijn. Bedrijven die de normen van de UBO wetgeving overtreden, kunnen boetes of andere straffen opgelegd krijgen.

Voor wie geldt de UBO wetgeving?

De pogingen van de Europese Unie om maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie te stimuleren, worden aanzienlijk ondersteund door de UBO wetgeving. Om het gevaar van misdaad en oneerlijke praktijken te verminderen, is de wet ontworpen om ervoor te zorgen dat bedrijven hun uiteindelijke aansprakelijkheid bekendmaken.
Het is van toepassing op zowel binnenlandse bedrijven die zaken doen in de EU als buitenlandse bedrijven. Dit betekent dat bedrijven die in meerdere landen actief zijn, zich aan de wetten van elk land moeten houden.

Hoewel sommige soorten organisaties onderhevig zijn aan uitzonderingen en kortingen, is het van cruciaal belang om de precieze regelgeving die op elk bedrijf van toepassing is, te herzien. Dit is zodat de wetten kunnen verschillen, afhankelijk van het land en het type bedrijf. De gegevens die in het openbare register staan, moeten ook regelmatig worden bijgewerkt. Dit maakt het gemakkelijker om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie te handhaven. Over het algemeen is de UBO wetgeving een handig instrument om bedrijven verantwoording af te leggen en om criminaliteit en oneerlijke handelspraktijken terug te dringen. Bedrijven die de wet overtreden, kunnen boetes of andere sancties opgelegd krijgen, wat het nog belangrijker maakt om de regels strikt na te leven.
Ervaringen en recensies
Deel uw ervaring of maak een recensie over Klikklaar door hier een bericht te sturen.  Wij slaan het bericht  -ter controle door de instanties-  op onze beveiligde server op. De Data-officer controleert of u werkelijk zaken gedaan heeft, en legt dit vast. U bepaald zelf of uw naam en bedrijf in het berichten-wiel opgenomen mag worden.
Wij zijn tevreden over de korte lijnen bij Klikklaar. Vragen worden snel beantwoord. En vraag je een rapport aan, dan heb je snel bericht en kan je een keus maken of het wel of niet verstandig is om met die klant verder te gaan.
Lees meer
Verhuur check tegen foute huurders www.unitverhuurfriesland.nl
Als boekhoudster voor ZZP-ers heb ik een client geholpen aan kredietinfo over een klant met betaalproblemen. Na opvragen kreeg ik heel snel het handige rapport, en tegen een geweldig lage prijs. Ook was ik aangenaam verrast over de informatie op de website. Heel handig. Ga ik zeker meer gebruiken.
Lees meer
Snel kredietrapport voor klant Dewy-administratie Amsterdam
Door die handige monitor signalen weet ik precies of ik alleen cash zaken kan doen of op rekening. Scheelt mij veel gedoe achteraf.
Lees meer
Mn klanten onder controle Jamal,dir. Multicar Garage Utrecht
Heel snel alle info binnen, en bleek de deal toch te mooi om waar te zijn. Oplichter doorgeprikt! Bedank!
Lees meer
Wat handig! Ruud, Eigenaar Break Schermclinics
Binnen enkele minuten een WWFT check uitvoeren bij Klikklaar

WWFT check

Een check op een bedrijf conform de normen uit de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Dit is een Nederlandse wet ter uitvoering van de zesde Europese witwasrichtlijn.
Lees meer
Binnen enkele minuten een WWFT check uitvoeren bij Klikklaar

UBO Check: op persoon

Het UBO-register is een register waar alle 'Ultimate Beneficial Owners' of 'uiteindelijk begunstigden' van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan.
Lees meer

Copyrights © 2023 All Rights Reserved By Klikklaar