Basis rapport handels en kredietinformatie

Robuust Krediet en Informatie rapport €7.35
 • Samenvatting
 • Kredietscore
 • Basis gegevens bedrijf
 • Adres/neven adres
 • Activiteit vgl sbi code in KvK
 • Web/mail adres
 • Alg handelsactiviteit info in/export
 • Industrie quartile info als aanwezig
 • Vergelijk met branche cijfers
 • Uitsluiting aansprakelijkheden 403 statement
 • Commentaren op ontwikkelingsmutaties van het bedrijf
 • Company historie
 • Balans/verlies & winstcijfers/ratios (als aanwezig)
 • Aandelenkapitaal en aandeelhouders/directie
 • Groepsstructuur
 • Negatieve informatie algemeen

Nu aanvragen

Stoplicht: Perfect voor particulieren


Krediet en Informatie rapport: met Stoplicht op 2-A4 €5,95
 •  Samenvatting
  • Naam/adres
  • kredietadvies bedrag
 • Score
 • Betalingsscore
 • Rating
 • Risico
 • Bedrijfsstatus
 • Specificaties situatie
 • KvK/rechtsvorm/btwnr

Uitwerking in Rapport
 • Betalingsscore + omschrijving + korte toelichting
 • Stoplicht score uitleg indeling: 1 t/m 8
 • Contact info naam-adres-woonplaats/mail/web
 • Registratie nummers kvk/btw/rechtsvorm/start/actief
 • SBI code = basis activiteit vgl inschrijving KvK

Nu aanvragen

Zeer Uitgebreid rapport

Krediet en Informatierapport: zeer uitgebreid Allround-Business rapport €9.25
 • Samenvatting
 • Naam/Adres
 • Kredietadvies
 • Score + weergave als stoplicht
 • Betalingsscore
  • Rating
  • Risico
  • Status bedrijf
  • Specificaties
 • Rechtsvorm/KvK-nummer/btw-nummer
 • Balans in cijfers en in kleur in grafiek
 • Contactgegevens uitgebreid
 • Registratie: KvK/vestiging btw + status + start bedrijf + laatste statuut wijziging + kapitaal
 • Activiteiten: volgens sbi-code + import - export / branche org./ en doel onderneming
 • Bedrijfsverbindingen aandeelhouders + naw bij aandelen + zuster + bedrijven op zelfde adres
 • Management/bv tekenbevoegdheid + functie
 • Aantal werknemers vgl jaarrekening en vgl KvK opgave
 • Kerncijfers ratio's werkkapitaal/samenvatting financieel/ratio's uitgeschreven + staaf tabellen
 • Jaarrekening balans 5 jaren + geschreven samenvatting + staafdiagrammen
 • Bedrijfsstructuur + rating van hele structuur
 • Uitleg kredietinformatie: score en betalingsscore
 • Wagenpark overzicht met eigendomswaarde (handig tbv uitwinning/zekerheidstelling)
 • Disclaimer

Nu aanvragen

Copyrights © 2024 All Rights Reserved By KlikKlaar