• Auteur: Dre Jansen | Datum 4 maart 2022
WWFT wet toepassen… ook voor door het MKB! Dat bevelen de RA en AA accountants van de NBA organisatie hun cliënten aan.
Op 1 maart 2022 verscheen een publicatie van de NBA uit waarin de RA en AA accountants al hun cliënten aanbevelen (lees: dringend verzoeken) veel meer te doen aan het voorkomen en detectie van fraude binnen de organisaties, maar ook om de wet en regelgeving breder toe te passen.Hierin staat het brede begrip van fraude en corruptie in al haar vele vormen (en het hiermee inherente witwassen van gelden door/via derden) centraal.Er wordt aanbevolen voor het hele bedrijfsleven (dus niet alleen de poortwachters!) de (nieuwe) cliënten te screenen, en de organisatie bewust te maken van het herkennen van fraude, en de preventie hier op. De organisatie dient hierop nader ingericht te worden.  Precies wat de Klikklaar-check als doel heeft: Check uw client vooraf via de WFT en UBO check, en monitor de client het hele jaar door, als basis van uw (fraude en corruptie) controle. Een goed begin.
Lees het volledige rapport: LINK naar artikel Frauderisicobeheersing: aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders

Copyrights © 2024 All Rights Reserved By KlikKlaar