• Auteur: Dre Jansen | Datum 21 mei 2023
In de huidige digitale wereld is identiteitsfraude een groeiend probleem. Het is een kwestie die niet alleen individuen treft, maar ook bedrijven en organisaties in verschillende sectoren, waaronder de vastgoedsector. Bij Klikklaar begrijpen we het belang van een grondige ID-controle in het huurproces en hebben we geavanceerde technologieën en methoden geïmplementeerd om de authenticiteit van identiteitsbewijzen te verifiëren. In dit artikel zullen we dieper ingaan op hoe onze ID-controle werkt, hoe we de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens waarborgen, en hoe deze controle bijdraagt aan het algehele proces van huurderverificatie en -selectie.
**Wat is ID-controle en waarom is het belangrijk?**
ID-controle is het proces van het verifiëren van de identiteit van een individu door het controleren van hun identiteitsbewijs. In de context van het huurproces is ID-controle cruciaal om te verzekeren dat de persoon die een woning wil huren daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. Dit helpt om fraude, zoals identiteitsdiefstal en financiële fraude, te voorkomen.

**Hoe wordt de ID-controle uitgevoerd bij Klikklaar?**
Bij Klikklaar wordt de ID-controle uitgevoerd via een beveiligde link naar het gespecialiseerde online platform KYCaid.com. We bieden drie niveaus van controle aan, afhankelijk van de behoeften en voorkeuren van de klant.

1. **Eenvoudige check:** Bij deze controle worden enkele specifieke vragen gesteld, zoals de data van het ID-document en het documentnummer. Met behulp van AI wordt controle uitgevoerd op wereldwijde databanken waar deze gegevens in bekend zijn.

2. **Geavanceerde check:** Bij deze controle wordt de persoon gevraagd om via een smartphone of pc/laptop camera een selfie te maken van het gezicht en een foto van het te controleren document. Door AI en gezichtsherkenningstechnieken wordt de foto op het document vergeleken met de selfie. Ook worden de data op het document gecontroleerd met dezelfde databases als bij de eenvoudige check. Het document wordt ook op echtheidskenmerken gecontroleerd door geavanceerde software en AI-toepassingen.

3. **Uitgebreide check:** Bij deze controle wordt de persoon gevraagd een video-opname te maken van het gezicht en het te controleren document. Door AI en driedimensionale gezichtsherkenningstechnieken wordt de foto op het document vergeleken met de video. Ook worden de data op het document gecontroleerd met dezelfde databases als bij de eenvoudige check. Het document wordt ook op echtheidskenmerken gecontroleerd door geavanceerde software en AI-toepassingen.

**Hoe waarborgen we de privacy en veiligheid van de gegevens tijdens de ID-controle?**
Bij Klikklaar nemen we de privacy en gegevensbeveiliging zeer serieus. Tijdens de ID-controle worden de gegevens alleen gedeeld met het beveiligde platform van de dataleverancier. Na de controle worden de uitkomsten van het onderzoek via een beveiligde API-verbinding naar de Klikklaar-database verstuurd, inclusief foto en video. Hier worden deze gegevens opgeslagen in de beveiligde omgeving van de Klikklaar-database. Van de data worden dagelijks geavanceerde back-ups gemaakt en extern opgeslagen.
**Hoe draagt de ID-controle bij aan het algemene proces van huurderverificatie en -selectie?**
De ID-controle is een cruciale stap in het huurderverificatieproces. Het biedt een solide basis voor verdere beoordeling van een huurder en helpt menselijke vooroordelen of bedenkingen en fouten in dit proces te elimineren. De ID-controle zorgt ervoor dat de persoon die een woning wil huren daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn, wat helpt om fraude en misleiding te voorkomen.

**Een voorbeeld uit de praktijk**
Laten we een voorbeeld nemen om te illustreren hoe onze ID-controle in de praktijk werkt. Stel, een verhuurder krijgt een aanvraag van een potentiële huurder genaamd John. John lijkt op papier een ideale huurder - hij heeft een stabiel inkomen, geen huisdieren en is niet-roker. Echter, de verhuurder besluit om een ID-controle uit te voeren via Klikklaar om zeker te zijn van John's identiteit.

John ontvangt een e-mail met een beveiligde link naar het platform. Hij kiest voor de uitgebreide check en maakt een video-opname van zijn gezicht en zijn identiteitsbewijs. De AI-technologie van Klikklaar analyseert de video en vergelijkt de foto op het identiteitsbewijs met de video. Het systeem controleert ook de gegevens op het identiteitsbewijs met wereldwijde databanken.

Binnen enkele minuten ontvangt de verhuurder een rapport met de resultaten van de ID-controle. Het rapport bevestigt dat John's identiteitsbewijs authentiek is en dat hij is wie hij beweert te zijn. Met deze bevestiging kan de verhuurder met vertrouwen doorgaan met het verhuurproces. Door het beschikbaar hebben van deze gegevens wordt tevens voldaan aan de wettelijke identificatie plicht.

**Conclusie**
In een tijd waarin identiteitsfraude steeds vaker voorkomt, is het cruciaal voor verhuurders om de identiteit van potentiële huurders grondig te controleren. Bij Klikklaar begrijpen we dit en hebben we geavanceerde ID-controleprocessen geïmplementeerd om verhuurders te helpen bij het maken van geïnformeerde en veilige beslissingen. Door gebruik te maken van geavanceerde technologie en uitgebreide controles, dragen we bij aan een veiligere en transparantere huurmarkt.

Copyrights © 2023 All Rights Reserved By Klikklaar