• Auteur: | Datum 21 maart 2023
Ontdek alles over de grondslag 'gerechtvaardigd belang' voor gegevensverwerking in de AVG. In deze blog leggen we uit wat deze term betekent, waarom het belangrijk is en hoe je het op een zorgvuldige manier kunt gebruiken. Benieuwd naar meer informatie? Bekijk ons uitgebreid document voor meer informatie.
In de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt het ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd als een van de zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Maar wat betekent deze term eigenlijk en hoe verhoudt het zich tot de andere grondslagen? 

In dit artikel zullen we dieper ingaan op de normuitleg van deze grondslag en waarom het zo belangrijk is voor bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken. 


Wat is gerechtvaardigd belang?

Het gerechtvaardigd belang is een van de zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens in de AVG. Deze grondslag houdt in dat het verwerken van persoonsgegevens gerechtvaardigd is als het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde partij, tenzij de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen.

Met andere woorden, een bedrijf of organisatie mag persoonsgegevens verwerken als het noodzakelijk is voor het behartigen van haar eigen of een derde partij's gerechtvaardigde belangen, en als deze belangen niet worden overschreden door de belangen en rechten van de betrokkene.

Waarom is het zo belangrijk?

Het gerechtvaardigd belang is een belangrijke grondslag voor bedrijven en organisaties omdat het hen in staat stelt persoonsgegevens te verwerken zonder expliciete toestemming van de betrokkene. Dit kan voordelig zijn in situaties waarin het verkrijgen van toestemming niet praktisch of haalbaar is, bijvoorbeeld bij de verwerking van persoonsgegevens van werknemers of klanten voor administratieve doeleinden. 

Daarnaast kan het gerechtvaardigd belang ook relevant zijn voor marketingdoeleinden, zoals direct marketing of het bijhouden van een klantendatabase. In deze gevallen kan het gerechtvaardigd belang de grondslag bieden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, mits dit gebeurt in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving.  

Meer weten over de grondslag gerechtvaardigd belang?

Wil je meer weten over de grondslag gerechtvaardigd belang en hoe deze in de praktijk kan worden toegepast? Hierin vind je meer uitleg over deze grondslag en hoe je deze op een rechtmatige en zorgvuldige manier kunt gebruiken bij de verwerking van persoonsgegevens. Klik hier om het document te lezen en jezelf goed te informeren over deze belangrijke grondslag voor gegevensverwerking.

Copyrights © 2023 All Rights Reserved By Klikklaar