• Auteur: Dre | Datum 28 november 2021
Wie betaald de rekening op tijd?? In de bouw is dit niet gebruikelijk. Pijnlijk duidelijk dat dit niet zo verder kan. Wat zijn de feiten? 13%^van de rekeningen werd in 2021 (10% 2020) niet betaald! Kijk bij Oplossingen
Het aantal achterstallige facturen, dus te laat betaalde facturen, in de sectoren bouw, bouwmaterialen en de machinebouw blijft erg groot. Zo heeft 55 procent van de bedrijven met wanbetaling te maken. Tegelijkertijd geeft ruim de helft aan dat het steeds langer duurt tot facturen worden betaald; meer dan 1 op de 10 bedrijven wacht op betaling van een factuur die langer dan 90 dagen open staat. Het gevolg is dat maar liefst 13 procent van de totale waarde van uitstaande rekeningen in 2021 is afgeschreven, ten opzichte van 10 procent in 2020. Dit is dus zeer zorgwekkend en schreeuwt om aandacht. In de bouwsector meldt de helft een sterke toename (+19 procent) van de tijd en middelen die besteed wordt aan het innen van onbetaalde facturen. Ondanks deze inspanning is gemiddeld 9 procent van de totale waarde van de facturen afgeschreven: een stijging van 50 procent ten opzichte van 2020. Maatregelen worden al wel genomen: er is een aanzienlijke toename van het aantal bedrijven dat strenger toeziet op het controleren van de kredietwaardigheid van afnemers. Dat geldt voor 4 op de 10 bedrijven, ten opzichte van iets meer dan een kwart in 2019. De Klikklaar-check is dus voor het bouw MKB een prima toe te passen tool, met veel voordelen.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved By KlikKlaar