• Auteur: Dre | Datum 30 november 2021
Minister Hoekstra gaf in nov.21 onomwonden aan, dat het MKB zelf er ook alles aan moet doen, om de witwas en terrorismefinanciering te bestijden. Dus de Wwft past ons allemaal, en niet alleen de aangewezen poortwachter partijen 
Naar aanleiding van kamer vragen van 2e kamerlid Grinwis beantwoordde Minister Hoekstra in november, dat bepaalde type cliënten of producten een inherent verhoogd (WWFT) risico met zich meebrengen, maar dat banken dit niet als reden mogen zien om bankrekeningen te weigeren. 
In de beantwoording van de vragen werd ook door de minister het volgende gesteld: citaat- ik het van belang vind dat de betreffende sector en de bank(en) onderling in gesprek gaan om op deze manier zo nodig specifieke maatregelen per sector te treffen. 
Het is van belang dat ook klanten zich inspannen om de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering zo klein mogelijk te maken en zo het doel van de Wwft te bereiken. -einde citaat
ERGO het midden en kleinbedrijf wordt erop aangesproken het doel van de Wwft mede te bereiken. Dus niet alleen de taak van de poortwachters, maar OOK van de bedrijven zelf. Wij houden deze ontwikkeling scherp in de gaten. De eerste steen ligt in de MKB vijver

Klikklaar heeft voor het MKB de perfecte check voor ontworpen....

Copyrights © 2023 All Rights Reserved By Klikklaar